Bugun...


Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden
Doğada kurulmuş olan bir zincir vardır. Bu zincirin halkalarından birine müdahale ettiğimiz zaman mutlaka bir bozulma yaşanacaktır.

facebook-paylas
Tarih: 15-07-2014 17:42
        Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden

                                   Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden

                                                   BASIN BİLDİRİSİ

Doğada kurulmuş olan bir zincir vardır. Bu zincirin halkalarından birine müdahale ettiğimiz zaman mutlaka bir bozulma yaşanacaktır.

İlimizin köylerinde zirai ilaç yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Tarım ilaçları bitkilerin büyüme ve gelişmelerinde olumlu yönde etkisi olabileceği gibi diğer canlıları çeşitli yollar ile etkiler. Ülkemizin artan nüfusa karşın her geçen yıl tarım arazilerinde azalma olmaktadır. Nüfusu beslemek için tarım ilacı kullanımından vazgeçmemiz çok zordur. Tarım ilacı kullanımındaki en büyük yarar sarı humma, beyin iltihabı ve diğer böceklerden oluşan hastalıklardan ve sıtma gibi hastalıklardan milyonlarca insanın korunmasıdır. Ayrıca ürünlerin ve çeşitli besin maddelerinin korunması da topluma ekonomik yararlar sağlamaktadır. Çoğu ülkede tarım ilaçları sayesinde nüfusun % 6'dan az bir kısmı, diğer % 94 'ü besleyebilmektedir. Ancak tarım ilaçları besin maddelerimizi hastalık ve zararlılardan korumakla birlikte, çeşitli yollardan sofralarımıza kadar ulaşmakta ve sağlığımızı tehdit etmektedir.

Tarım ilaçlarının doğaya olan etkisi ve yarattığı kirlilik her ortamda insanlara anlatılırken, tarım ilaçları kullanıldıktan sonra boş kutuların tehlikeli ve zararlı olduğu hususuna dikkat çekilmiyor. İlimizde tarım ilacı kullanırken gösterdiğimiz hassasiyeti ilaçların konulduğu ambalajlara da göstermeliyiz.

Tarım ilaçları kullanıldıktan sonra bunları çiftçimizin eline ulaştıran ambalajları(kâğıt, metal, cam,) gelişi güzel alıcı ortama (mera,toprak) veya sulama kanallarına Yeşilırmak’a ve kollarına verilmemesi gerekmektedir. Bu atıklar tarım ilacı ile temas ettiği için tehlikeli atık sınıfında değerlendirilmekte olup, tarımsal faaliyetle iştigal eden çiftçilerin bu hususa dikkat etmeleri gerekmektedir.

Köy ve beldelerimizde bu tür atıkların oluşması durumda muhtarlık belediye başkanlıkları tarafından belirlenen yerde sızdırmaz konteynırlarda(Varillerde) biriktirilerek lisanslı tesislere bertaraf edilmek üzere teslim edilmesi gerekmektedir.

Bakanımızın ve Bakanlığımızın üzerinde önemle durduğu yaşanılabilir bir çevrenin gelecek nesillere temiz bırakılması hepimizin sahiplenmesi gereken bir durumdur. Her canlının temiz çevrede yaşama hakkı vardır. Bu Anayasal bir haktır.

Ayrıca hastaneler, poliklinikler eczanelerde vb. işletmelerde miadı dolmuş ilaçların etkin ve yaygın bir şekilde geri toplanma sisteminin oluşturulamaması nedeniyle toplum sağlığının olumsuz etkilemesinin yanı sıra bu ilaçların evsel atıklarla beraber çöpe atılması ve lavabolara dökülmesinin çevre sağlığını da doğrudan etkilediği, tehlikeli atık niteliğinde olan bu atıkların yer altı su kaynaklarının ve toprağın kirlenmesine de neden olmaktadır.

22.07.2005 tarihli ve 25883 sayılı Resmi, Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe giren Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine göre kullanma süresi dolmuş veya artık kullanılmayan ambalajı bozulmuş, dökülmüş ve kontamine olmuş (başka tehlikeli maddeler bulaşmış) ilaçlar farmasötik atık olarak tanımlanmakta ve bu atıklar Yönetmeliğin Ek-2F grubunda tehlikeli atıklar başlığı altında yer almaktadır. Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinin Tehlikeli

Atıklar başlıklı 14.Maddesinde “Ek-2’ de F grubu altında yer alan genotoksik atıklar, farmasötik atıklar, ağır metal içeren atıklar, kimyasal atıklar ve basınçlı kaplar diğer atıklardan ayrı olarak toplanırlar. Bu atıklar bertarafı Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine göre yapılır. Tehlikeli atıklar kesinlikle kanalizasyon sistemine boşaltılmaz, doğrudan havaya verilmez, düşük sıcaklıklarda yakılmaz, evsel atıklarla karıştırılmaz ve depolanarak bertaraf edilmez.” hükmü yer almaktadır.

Bu bağlamda, söz konusu atıkların Bakanlığımızdan geri kazanım veya bertaraf lisansı almış işletmelerde işlem görmeleri ve geri kazanım veya bertaraf işlemleri sırasında 14 Mart 2005 tarihli ve 25755 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde belirtilen hükümlerin yerine getirilmesi gerekmektedir.

İlgili kurum kuruluş ve işletmelere ilanen duyurulur.

                                                                                                       

                                                                                        Ömer BOLAT

                                                                        Çevre ve Şehircilik İl Müdürü
Kaynak: MÜCO

Editör: TUZLA

Bu haber 2897 defa okunmuştur.

FACEBOOK YORUM
Yorum

DİĞER Duyurular HABERLERİ
FOTO GALERİ
ÇOK OKUNAN HABERLER
VİDEO GALERİ
YUKARI